Årsmøtesaker: 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av referent
 3. Valg av tellekorps og underskriving av protokoll
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Godkjenne Lov for Hedmark Skiskytterkrets
 7. Godkjenne Organisasjonsplan
 8. Innkomne saker
 9. Budsjett
 10. Valg
 11. Påskjønnelse av prestasjoner i NM/HL 

Kretsstyret håper så mange som mulig har mulighet til å møte opp. 

Enkel bevertning

Vedlegg:

Innkomne saker
Vedtekter Hedmark skiskytterkrets fra 4.12.1984
Forslag til ny lov for Hedmark skiskytterkrets
Forslag til ny organsisasjonsplan 

 

Skrevet av NSSF den 13. mai 2013