Agenda med saksdokumenter

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Husk ferdig utfylt fullmaktskjema!

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokolle

4. Valg på manglende representanter (2 styremedlemmer og ett varamedlem) til nytt styre. 

 

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov § 2-4 med tilhørende forskrift.

Innkalling med agenda og dokumenter vil bli offentliggjort på kretsens hjemmesider etter at fristen for innkomne saker er passert.

 

 

Skrevet av NSSF den 13. mai 2013