Det innkalles herved til ekstraordinært kretsting for Hedmark Skiskytterkrets Onsdag 29. mai 2019 klokken 18:30 Sted: Klubbhuset til Hernes IL på Varden

Agenda med saksdokumenter

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Husk ferdig utfylt fullmaktskjema!

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokolle

4. Valg på manglende representanter (2 styremedlemmer og ett varamedlem) til nytt styre. 

 

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov § 2-4 med tilhørende forskrift.

Innkalling med agenda og dokumenter vil bli offentliggjort på kretsens hjemmesider etter at fristen for innkomne saker er passert.