Det innkalles til ekstraordinært kretsting den 29.6.2017 klokka 18:00. OBS! Endret dato (tidligere innkalling var 22.6.)

Kretstinget avholdes i klubbhuset til Hernes IL på Varden Skistadion.

Saksliste:

  1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge dirigent og referent
  4. Valg av manglende styrerepresentanter og revisor (De som ikke ble valgt på ordinært kretsting i mai)