Det er jobbet godt med dette og endelig er ny leder på plass. Det kreves ekstraordinært kretsting for å velge ny leder, og det innkalles herved til

Ekstraordinært kretsting mandag 23. juni 2014  kl 19.00 på teknisk verksted, Elverum.

 

Husk at vi må ha mange medlemmer på dette tinget for å fatte vedtak.

 

Med sportslig hilsen
Hedmark Skiskytterkrets

Sidsel Moholdt

Skrevet av NSSF den 17. jun 2014