Dette kommer i tillegg til samlingene i regi av Young Star innlandet (jenter og gutter, 15-16) som Hedmark skiskytterkrets er med å finansiere.

Målet med samlingene er å samle barn, unge og foresatte fra kretsens klubber til felles opplevelser under veiledning av erfarne trenere. Vi mener dette er et viktig tiltak for å utvikle sosiale og faglige relasjoner på tvers av klubbene.

Samlingsplan:

Miljøsamling i Trysil, 22. – 24. august. Åpen for utøvere i klassen 10 år og eldre (klassen 15 -16 har tilbud om Young Star samling denne helga og oppfordres til å delta på denne).

Fokus: Skyteteknikk

Pris: 500 kr pr. døgn (overnatting, frokost, lunsj og middag), Radisson BLU

Kretssamling Tryil, 10. – 12. oktober. Åpen for utøvere i klassene 12 år og eldre

Fokus: Skyteteknikk og kombinasjon

Pris: 500 kr pr. døgn (overnatting, frokost, lunsj og middag), Radisson BLU

Snøsamling og åpningsrenn i Trysil, 28. – 30. november. Åpen for utøvere i klassen 12 år eldre

Fokus: Skiteknikk og konkurranseforberedelse

Pris: 500 kr pr. døgn (overnatting, frokost, lunsj og middag), Radisson BLU

Det stilles krav om at minimum en voksen er med fra hver klubb. Denne personen har ansvar for oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon (til de som ikke har med foresatte), samt være med å bistå trenerne med praktiske gjøremål.

Påmeldingsfrist første samling er 5. juli

  • Påmelding skjer klubbvis til Bill Ove Bjørsland på mail bbjorsland@gmail.com. Det vil si at påmelding skjer via kontaktperson i klubbene.
  • Oppgi navn på utøver/foresatt, klasse, klubb, telefonnummer foresatt, og e-post adresse for den enkelte påmeldte løper.
  • Et mer detaljert program sendes ut uka før den aktuelle samlingen.
  • Ved liten deltagelse (minimum 10 utøvere) avlyses samlingene.

Mvh

Bill Ove Bjørsland

 

Skrevet av NSSF den 17. jun 2014