I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil det væregjennomgang og  godkjenning nye vedtekter og ny organisasjonsplan.

Frasigelse av verv må være valgkomiteen i hende senest 1. mai 2013. Sendes Trond Ole Myrvold på mail trond@sorskogbygda.no

Saker som ønskes behandlet på kretstinget, må være styret i hende innen 10.mai 2013. Disse sendes på mail til leder sidsmoh@online.no

Agenda inkl nye vedtekter og organisasjonsplan vil bli sendt ut i etterkant av fristen for innkomne saker.

Skrevet av NSSF den 25. apr 2013