Her finner du viktige dokumenter i forbindelse med kretstinget. Budsjettet lot seg ikke ferdigstille før utsendelse, og vil bli presentert på kretsting. Budsjettet følger i grove trekk samme linjer som tidligere år. Men det legges for kommende sesong opp til å bruke inntil 50.000 av kretsens egenkapital, til å finansiere funksjon som utdanningsansvarlig kretsutvikler. Dette for å styrke rekruttering i HSSK, som er høyst påkrevet. Vel møtt!

Innkalling til kretsting Hedmark Skiskytterkrets 2020

4-5 Årsmelding med regnskap 2019

6 – Langtidsplan HSSK 2019-2023

7 – Handlingsplan HSSK 2020-2021

8 – Kontingent

10 – Valg

11-1 Organisasjonsplan 202

Forretningsorden i Hedmark Skiskytterkrets0-2021