Innkalling til kretsting Hedmark Skiskytterkrets 2020

4-5 Årsmelding med regnskap 2019

6 – Langtidsplan HSSK 2019-2023

7 – Handlingsplan HSSK 2020-2021

8 – Kontingent

10 – Valg

11-1 Organisasjonsplan 202

Forretningsorden i Hedmark Skiskytterkrets0-2021

 

Skrevet av Ola Alme den 24. jun 2020