På kretstinget den 25.april vil vi starte med en presentasjon av Young Star Innlandet. YSI er et treningstilbud til utøvere som går i 15- og 16 årsklassene neste år. Målgruppa er derfor disse utøverne (og de som er litt yngre) med foresatte samt tillitsvalgte og trenere i klubbene.

YSI planlegger å gjennomføre første samling i august før skolen starter og har satt opp forlslag til videre samlingsdatoer.YSI har egen hjemmesiden, den ligger på http://youngstar.no/ 

Det er Syver Berg-Domås vil holde presentasjonen for oss. Han er den som leder YSI samtidig som han deltar aktivt på trenersiden.

Kom og bli inspirert og motivert til neste sesong!

Etter presentasjonen vil vi begynne det ordinære kretstinget. Det blir en enkel servering i løpet av kvelden.

Se ytterligere informasjon om kretsinget på denne lenken og husk påmeldingsfristen 24. april!