Her er sakslisten til kretstinget for Hedmark Skiskytterkrets for sesongen 2014-2015, onsdag 20. mai 2015 klokken 19:00 på Teknisk Verksted, Elverum

Det er ikke kommet inn saker som ønskes behandlet på kretstinget ved fristens utløp. Saksliste blir da i henhold til lov og vedtekter:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede representantene
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle regnskap for HSSK i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker 
 7. Fastsette kontingent 
 8. Behandle budsjett for HSSK
 9. Godkjenne organisasjonsplan og lov
 10. Godkjenne vedtektene
 11. Foreta valg