Det er ikke kommet inn saker som ønskes behandlet på kretstinget ved fristens utløp. Saksliste blir da i henhold til lov og vedtekter:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede representantene
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle regnskap for HSSK i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker 
 7. Fastsette kontingent 
 8. Behandle budsjett for HSSK
 9. Godkjenne organisasjonsplan og lov
 10. Godkjenne vedtektene
 11. Foreta valg

 

Skrevet av NSSF den 13. mai 2013