Forbundet har sammen med EQ timing fått laget lister over de ulike regionenes resultater i forhold til kvalifiseringen til Young Star.

Se egen informasjon på forbundets egne sider

Lister er nå distribuert på epost til alle klubber i kretsen.