Referat, årsberetning, regnskap og budsjett fra kretstinget er nå lagt ut. I tillegg er ny lov som ble godkjent på kretstingen publisert sammen med organisasjonsplanen for 2013.

Dokumentene finnes her.