Under arrangementet ble det noe problemer med skivene slik at noen skyteresultater ble feil.

Etter rennet har det blitt arbeidet for å finne resultatnene, men dette har ikke vært mulig. For klassene fra 17 år og oppover er derfor ikke resultatene godkjent/offisielle. Det ble derfor ikke kåret noen kretmestre i disse klassene

Resultatlistene finnes her