Informasjonsplakat til distribusjon i klubber og på arenaer

Skriv ut Rulleskivettregler og heng opp på treningsarenar.

Distribuer dette på treninger slik at det blir godt kjent blant alle utøvere.