Her er sakslisten til kretstinget for Hedmark Skiskytterkrets for sesongen 2015-2016, mandag 9. mai 2016 klokken 19:00 på Teknisk Verksted, Elverum

Det er ikke kommet inn saker som ønskes behandlet på kretstinget ved fristens utløp. Det er heller ikke noen endringer av lover og vedtekter. Saksliste blir da:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede representantene
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsberetning
  5. Behandle regnskap for HSSK i revidert stand samt regnskap for teamet
  6. Behandle forslag og saker 
  7. Fastsette kontingent 
  8. Behandle budsjett for HSSK og teamet
  9. Godkjenne organisasjonsplan og langtidsplan
  10. Foreta valg