Prisen går til en klubb, krets eller særforbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og tenke nyskapende med tanke på å utvide aktivitetstilbudet innen idrett for funksjonshemmede.

– Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til denne gruppen, sier Charlotte Relling i Norges idrettsforbund.

Det kom inn 16 forslag til inkluderingsprisen 2015.

Juryens begrunnelser for de nominerte er:

Sommerskiskolen for syns- og bevegelseshemmede
Sommerskiskolen for syns- og bevegelseshemmede er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark skikrets, Skiforbundet, Hedmark Skiskytterkrets og Skiskytterforbundet. Ungdommer fra hele landet deltar på sommerskiskolen. De tilbyr en spennende uke med varierte aktiviteter, hvor alle får utfordringer på sitt nivå. Ved siden av det idrettslige, vektlegges det sosiale samværet i stor grad med ulike opplevelser. Målgruppa er fra 10 år og oppover.

BUL Tromsø, Friidrett for alle
«BUL Tromsø Friidrett er gjennom «Friidrett for alle» en inspirasjon og et forbilde for idrettslag i hele Nord-Norge. På den korte tiden fra de startet opp tilbudet i 2012 til i dag har FIFA-gruppa blitt solid forankret i klubben og tilbudet har hatt svært positiv utvikling, både i kvalitet og antall medlemmer på kort tid. FIFA-gruppa består i dag av ca. 20 barn og ungdommer med utviklingshemninger, og gruppa er godt inkludert i resten av klubben. . 

Landsturneringen i håndball og fotball for utviklingshemmede
I over 25 år har Norges Håndballforbund (NHF) og Norges Fotballforbund (NFF) samarbeidet om Landsturneringen for utviklingshemmede som er Norges største årlige arrangement for denne målgruppen. Landsturneringen har bidratt sterkt til å øke antall lag og rekruttering av utøvere i alle aldre til håndball og fotball. I dag er det rundt 60 fotballag og 80 håndballag som har utøvere med utviklingshemming. Landsturneringen er en veldig viktig rekrutteringsarena og møteplass for utøvere, trenere og ledere. I jubileumsåret i 2015 deltok hele 1600 personer på dette arrangementet som har vokst enormt siden.

Inkluderingsprisen deles ut i forbindelse med Idrettsgallaen 9. januar 2015

Her er linker til rapporten fra 2015:

Sommerskiskolen 2015

Skrevet av NSSF den 16. des 2015