Hedmark Skiskytterkrets har følgende overordnede dokumenter som gir føringer for det arbeidet som skiskytterkretsen og dets styre arbeider etter:

Lov for Hedmarks skiskytterkrets vedtatt på kretstinget i 2017

Organisasjonsplan vedtatt på kretstinget i 2018

Langtidsplan vedtatt på kretstinget i 2016

Skrevet av NSSF den 29. apr 2014