Rolle Navn E-post Mobil
Leder Anne Dorte Carlson adc@trysil.com 99280070
Nestleder May-Linn Holøien Lagmannsveen mlholoeien@hotmail.com 97566629
Medlem Roger Nystrand roger.nystrand.rn@gmail.com 91559054
Medlem (sekretær) Sara Sundli sarasundli@hotmail.com 90207857
Medlem Jon Anders Lien jonalien@online.no 90946532
Varamedlem Bente Jordet Bredalen ivar@bredalen.no 95063660
Regnskapsfører Inger Høiberg IH@aktivokonomistyring.no 90113687

 

Fra venstre: Bente Bredalen, Roger Nystrand, Anne Dorte Carlson, Sara Sundli, May-Linn Holøien Lagmandsveen, Jon-Anders Lien

Skrevet av Ola Alme den 09. jan 2020