I forbindelse med at Young Star Innlandet skal ha sin siste samling for året arrangeres også TD 1 kurs (Teknisk Delegert). Dette skjer 13-15 november på Dombås.

TD 1 benyttes i sonerenn og kretsrenn (samt at det er greit å ha kompetansen også i forbindelse med klubbrenn i den enkelte klubb).

TD skal kontrollere at konkurransene gjennomføres i henhold til NSSFs regelverk. TD skal også være rådgiver for arrangøren. Arrangøren skal følge de retningslinjer TD anviser i henhold til regelverket.

Kretsen mangler Teknisk Delegerte, hver klubb bør til enhver tid ha minst to personer som kan ha denne rollen. I tillegg er ett TD 1 kurs nyttig for alle foreldre/trenere og andre som er involvert i skiskyting. Det er greit å kjenne til konkurransereglementet når en er på renn eller selv skal arrangere dette.

Se http://youngstar.no/ for påmelding, både til TD 1 kurset og samlingen.

TD 1 kurset er åpent også for de som ikke har utøvere som skal på samlingen!

Skrevet av NSSF den 22. okt 2015