Det er stort behov for personer med TD1 kompetanse i kretsen vår, og alle klubber bør ha flere personer som er kjent med konkurransereglementet samt andre regler som finnes for skiskyting. Se forbundets sider om reglement.

Noe av denne kunnskapen er også nyttig i forbindelse med trening samt for å arrangere lokale klubbrenn.

I forbindelse med kretsrenn skal TD rettlede og bistå arrangøren i forbindelse med arrangementet samt påse at konkurransene blir gjennomført i henhold til NSSF konkurransereglement. Under kretsrenn skal TD være fra annen klubb enn arrangør. Det er kretsen som oppnevner TD’er til kretsrennene.

De siste årene har det vært arrangert TD1 kurs i forbindelse med YSI samlingene. Denne sesongen har det ikke vært gjennomført TD1 kurs på disse samlingene. HSSK har derfor besluttet at vi selv vil arrangerer TD1 kurs for å sikre nødvendig rekruttering av TD’er.

Vi oppfordrer alle klubber til å stille med minst en person på dette kurset, gjerne flere.

Instruktører på kurset er Terje Teksum og Sidsel Moholt.

Praktisk informasjon:

  • Tid:9. mars klokken 18:00
  • Sted: Elverum Tekniske verksted, Torolf Storsveens veg 1, 2411 Elverum
  • Kurset er gratis.
Skrevet av NSSF den 21. feb 2017