Helgesamling 14. -15. september 2019 for gutter og jenter 13 – 16 år. 

Samlingen holdes på Dombås. 
Påmelding innen 10.9.19

Husk lisens for utøvere som har fylt 13 år!

Samlingsplan ligger på her: Program

 Påmelding til Syver Berg- Domås: 

E-post: syver.berg-domas@skatteetaten.no

Mobil: 99 70 37 75

Skrevet av NSSF den 03. sep 2019