Det er utarbeidet en instruks for lagledere som gjelder ved NC, NM og HL. Dette skal være til hjelp for både gamle og nye lagledere. Dette er også nyttig informasjon for utøvere .

Revidert 16.10.2019

Instruks for lagleder på NC, NM og HL

Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 16. okt 2019