Vedlagt finner dere en invitasjon til deltakelse på Team Toyota Slettum Bil for sesongen 2017/2018. I invitasjonen kan dere lese om organisering av tilbudet,sportslig opplegg,økonomiske rammer og tidsfrister. Legg spesielt merke til at fristen for å melde på er 25.04.2017.

invitasjon team tsb 2018 2019.docx

Skrevet av NSSF den 13. apr 2017