Alvdal: Øystein Ledang
E-post: oyledang@bbnett.no
Mobil: 93481516

Kvikne: Eystein Bekken
E-post: 
eystei.bekken@gmail.com
Mobil 91387762

Folldal: Bjørn Tore Streitlien
E-post: bjtorstr@online.no
Mobil: 41407168

Tynset: Roar Tangen
E-post: 
roar.tangen8@gmail.com
Mobil: 91387325

Vingelen: Øystein Rønningen
E-post: oystein.ronningen@hedmark.org

Mobil: 95996036

Røros: Stein Røsten
E-post: stein.rosten@rorosbanken.no
Mobil: 90592535

Dombås: Marianne Motterud
E-post: Motterud@gmail.com

Mobil: 90616858

Os: Gjermund Horten
E-post: gjermho@online.no

Mobil: 91702841

Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 27. mai 2020