Følgende er valgt inn i styret for NØSSK sesongen 2020 - 2021

Postadresse faktura:                                                                                                                                       
Nord-Østerdal Skiskytterkrets
v/Francis Konow,
Aursundveien 1936
7372 Glåmos

Kontonummer kretsen:                         1885.37.10314

Kretsleder: Bjørn Narjord
E-post: bnarjord@gmail.com
Mobil: 922 31 727

Nestleder: Ingeborg Schärer Nymoen
E-post: isnymoen@gmail.com
Mobil: 419 33 108

Kasserer: Francis Konow
E-post: francis.konow@roros.net
Mobil: 915 25 017

Sekretær: Nina Kjellesvig Dalløkken
E-post: Nina@dallokken.com
Mobil: 950 61 698

Vara: Erik Torshaug
E-post: erikthor@online.no
Mobil: 951 78 137

Vara: Kristin Gansmo Brenna
E-post: kristin.gansmo.brenna@dovre.kommune.no
Mobil: 482 62 602

Utdanningsansvarlig i krets (UIK):
E-post:
Mobil:

Valgkomite:
Grete Gløtheim
Bente Fossen
Leif Arne Nytrøen

Kontrollkomite:
Helle Øyen
Kjell Horten

Revisor:
Siri Tobro
Ingunn Strand Olsson