Postadresse faktura:                                                                                                                                       
Nord-Østerdal Skiskytterkrets
v/Siri Tobro,
Moan 39
2542 Vingelen

Kontonummer kretsen:                         1885.37.10314

Kretsleder: Bjørn Narjord
E-post: bnarjord@gmail.com
Mobil: 922 31 727

Nestleder: Ingeborg Schärer Nymoen
E-post: isnymoen@gmail.com
Mobil: 419 33 108

Kasserer: Siri Tobro
E-post: siritobro@hotmail.com
Mobil: 951 39 495

Sekretær: Nina Kjellesvig Dalløkken
E-post: Nina@dallokken.com
Mobil: 950 61 698

Styremedlem: Sissel Bolstad
E-post: sisbols@gmail.com
Mobil: 915 37 114

Vara: Kristin Gansmo Brenna
E-post: kristin.gansmo.brenna@villrein.no
Mobil: 482 62 602

Utdanningsansvarlig i krets (UIK):
Elisabeth Espeland
E-post: elisabethespeland@hotmail.com
Mobil: 917 58 058

Valgkomite:
Bente Fossen
Leif Arne Nytrøen
Marit Hareland

Kontrollkomite:
Helle Øyen
Kjell Horten

Revisor:
Ingunn Strand Olsson

Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 01. jun 2021