Vi er trygge på at arrangører i samråd med lokale helsemyndigheter (smittevernlege), og ved å følge smittevern-veileder fra
forbundet, vil gjøre dette på en trygg måte for oss alle.
Lenke til smittevern- veilederen arrangørene må forholde seg til finner dere her:
https://skiskyting.no/nyheter/retningslinjer-for-trening/
Vi henstiller til erfaringsoverføring mellom klubbene etter hvert som det planlegges og gjennomføres renn.
Med oppfordring til lokal aktivitet fra forbund og krets, ønsker vi alle en god og trygg sesong.
Er det noe du lurer på, så ta kontakt.
Mvh
Bjørn Narjord
bnarjord@gmail.com
+4792231727
Kretsleder NØSSK
Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 25. nov 2020