Norges Idrettsforbund har gjennom en periode hatt økt fokus på, og jobbet med forebygging av seksuell trakassering i idretten. Utallige medieoppslag viser at dette er et problem vi ikke lenger kan feie under teppe. Alle idrettslag, foreninger, trenere og voksne, som jobber med barn i aktivitet, har et særskilt ansvar for å sette seg inn i denne problematikken og få det på dagsorden.

I den anledning har styret i Nord-Østerdal Skiskytterkrets tatt initiativ til et nettforedrag med Håvard Øvregård i NIF. Håvard er blant de fremste innen dette feltet i Norge, og jobber som seniorrådgiver i verdiarbeid i NIF.

Vi ønsker at flest mulig skal ta del i dette nettforedraget, og ber derfor alle lagledere om å spre invitasjonen, og å forplikte sine trenere og ledere/ styre til å delta. I tillegg inviterer vi elever og lærere ved Nord-Østerdal Vg. skole, avd. Tynset – idrettsfag til å være med.

Foredraget begynner kl. 20.00 mandag den 12.april 2021. Det er ventet at selve foredraget varer i 1,5 timer, og han ønsker en oppfølging med samtaler/ spørsmålsrunde etter foredraget.

Klikk inn på Teams linken under, og delta.

Med vennlig hilsen

Styret i Nord-Østerdal Skiskytterkrets

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på Teams møtet

 

________________________________________________________________________________

Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 06. apr 2021