Norges Idrettsforbund har gjennom en periode hatt økt fokus på, og jobbet med forebygging av seksuell trakassering i idretten. Utallige medieoppslag viser at dette er et problem vi ikke lenger kan feie under teppe. Alle idrettslag, foreninger, trenere og voksne, som jobber med barn i aktivitet, har et særskilt ansvar for å sette seg inn i denne problematikken og få det på dagsorden.

I den anledning inviterte styret i Nord-Østerdal Skiskytterkrets til et nettforedrag med Håvard Øvregård i NIF den 12.4. 2021.

Presentasjonen Håvard brukte i nettforedraget finner dere her:

Hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep _Håvard B Øvregård

Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 25. apr 2021