Klubbene har meldt inn følgende behov for sesongen 20/21:

Overnatting – sesong 20-21, rev. pr 01.07.20

Styret vil rette en takk til Turid Often som også i år har tatt jobben med å samordne overnatting for kretsens utøvere kommende sesong.

Kretsen ønsker å minne om følgende som ble bestemt på styremøtet 10.02.20:

  • Hvis overnattingssted krever felles betaling:
    • Hvis overnattingssted krever felles betaling alle utøvere, også de som trekker seg fra helgen, betale for antall netter de har bestilt. Utøvere som trekker seg fra påmeldt overnatting på Norgescup, kan evt. bruke forsikringen sin slik at de får dekket overnattingsutgiftene sine. Kretsen tar ikke denne kostnaden.

 

Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 01. jul 2020