Modellen vil bli evaluert på lagledermøtet høsten 2020.

NB: Det er lagleder som til en hver tid er ansavarlig for å oppdattere regnearket.

Her finner dere mal til regnearket:

StafettuttakHL2019-2020

StafettuttakJRNM2019-2020

StafettuttakNMMIXstafett2019-2020

Stafettuttak SR NM 2019- 2020

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 17. des 2019