Poengstillingen ser slik ut:

Renn 1 – NØK-cup-2020 -2021

Renn 2 – NØK-cup-2020 -2021

Renn-3-NOK-cup-2020-2021

Renn 4-NØK-cup-2020-2021 (KM Fellesstart)

Renn 5-NØK-cup-2020-2021

Renn 6-NØK-cup-2020-2021 (KM Sprint)

Renn 7-NØK-cup-2020-2021

Renn 8-NØK-cup-2020-2021

Sammenlagtresultat NØK-cup-2020-2021

Listen er basert på manuell føring av resultater fra arrangørens resultatlister.
Feil kan derfor forekomme. Dersom dere oppdager feil, gi beskjed til nina@dallokken.com så skal vi få rettet det opp.

Antall tellende løp i NØK-cupen

Styret vedtok i styremøtet den 24.02.2021 følgende:
Under forutsetning av at vi får gjennomført de gjenstående rennene, har styret besluttet
at 6 renn blir tellende på sammenlagtresultatet i årets NØK-cup

Vi fikk i år arrangert 8 av 12 renn. 6 renn blir derfor tellende på sammenlagtresultatet i årets NØK-cup.

Sesongavslutning

Sesongavslutningen går på rundgang blant klubbene i kretsen.

Dessverre kan det se ut som at det også i år, blir vanskelig å få samlet alle deltagere + foreldre fysisk til en felles sesongavslutning grunnet Covid-19. Styret bestemte derfor i styremøtet den 17. 3. 21 at premieringen i år, som i fjor, gjennomføres på første 13-16 års samling.

Forhåpentligvis vil det bli mulig å gjennomføre en fysisk avslutning etter neste sesong. Alvdal får da ansvaret for dette.

Skrevet av Nina Kjellesvig Dalløkken den 23. mai 2021