På lagledermøtet den 16.10.19 i sak 4 - 19/20 ble det bestemt at kretsen for sesongen 2019/2020 skal  benytte en matematiske modell i uttak til stafettlag.

Modellen vil bli evaluert på lagledermøtet høsten 2020.

NB: Det er lagleder som til en hver tid er ansavarlig for å oppdattere regnearket.

Her finner dere mal til regnearket:

StafettuttakHL2019-2020

StafettuttakJRNM2019-2020

StafettuttakNMMIXstafett2019-2020

Stafettuttak SR NM 2019- 2020