Kretsen jobber med alternative til årsmøte/vårmøte. Vi regner med dette skal kunne gjennomføres ila Juni.