Frist for bestilling til arrangør er 1. februar.  Frist for bestilling inn til kretsen er noen dager før (26. jan).  Pris pr. smørebod er 5000.-

Fint om klubbene i OSSK kan samarbeide om hvilket behov  og antall smøreplasser som trengs.  Ossk fakturer hver enkelt klubb.

Bestilling på smørebod gjøres til elin@vinger.net med informasjon om hvem som skal ha smøreplass, hvem dere deler med og en ansvarlig pr. klubb.

   

 

Skrevet av NSSF den 01. des 2015