Innskyting Sprint seniorer/juniorer lørdag og søndag.

Arbeidsoppgaver seniorer/juniorer SPRINT lørdag og søndag.

Lagledermøte Fredag

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1872/2016/12/9/laglederm-te-oppdal-09.12.16.pdf

Skrevet av NSSF den 01. des 2016