Her vil det komme info ang. helga i Molde. Lagleder er Skrautvål v/ Arne Olav Brenna mob.90884119 og Ottar Øygard mob. 99743804. På treningsdagen på fredag er det ikke noe opplegg fra kretsen. Oppland ssk er tildelt skive 9 og 10 på treningsdagen. 20 blinker totalt på dagen. -Ossk organiserer innskytingslister og innskyting begge dager. Under selve gjennomføringen av rennet er team og klubber selv ansvarlig for skrumelding, sekundering stavposter, drikkeposter o.s.v Dersom noen utøvere ikke har tilstrekkelig støtteapparat må dette meldes lagleder slik at utøverer blir ivaretatt på en god måte. Oppdatert: 24.02.2018. KL2116

Lørdag NORMAL:

Innskyting Pulje 1 og Pulje 2

Søndag SPRINT

Innskyting Pulje 1 og Pulje 2