I cupen var det lagt opp til 7 renn, hvorav 5 er tellende. Vi har valgt å følge reglene som er satt for Gullsportcup at dersom færre enn 7 renn avholdes skal 4 være tellende. Dermed opprettholdes muligheten til å stryke et renn, men 4 renn må være fullført for å motta premie. Gitt situasjonen slik den er nå er det vanskelig å si noe om hvordan vi skal få distribuert premiene. Nå må vi forholde oss til de retningslinjer som blir gitt av nasjonale og lokale helsemyndigheter. Vi vil komme tilbake til en evt distribuering av premier ut til klubbene som igjen kan foreta utdeling internt da dette er mulig. Vedlagt følger poengoversikt. Denne har ligget ute ei stund før også, men da uten strykninger. Strykningene er gjort i oversikten øverst i hver klasse og gjelder kun de som har fullført 4 renn eller mer. Gi meg beskjed raskt dersom noe er feil, eller dere lurer på noe vedr. Gullsportcup. TLf 99737621, eller rjoeran@online.no

Gullsportcup-2020-poengoversikt-1-2

Skrevet av Hans Tronrud den 16. mar 2020