HL 2015

Vedlagt følger referat fra lagledermøte lørdag, samt oversikt over stafettlagene og arbeidsoppgaver for laglederne søndag. Minner alle som skal gå stafett om å være ute i god tid til innskyting. Innskytingstidene i dokumentet er de riktige tidene! NB! Oppfordrer alle å sjekke oversikt over arbeidsoppgaver søndag! Startnummer til søndagens stafettlag nederst.

Referat lagledermøte med stafettlag og arbeidsoppgaver!   

Startnummer til søndagens stafett:

Lag

Start nr

G15 1

4

G15 2

14

G15 3

20

 

 

G16 1

39

G16 2

52

 

 

J15 1

66

 

 

J16 1

93

J16 2

106

J16 3

113