Info til løpere og foresatte i forbindelse med HL

Info til løpere og foresatte i Oppland SSK

Offisiell treningsdag
0900-1200  Felles trening skive 17 og 18           Ansv: Frode Karlsen (tlf 90088840) og Halvard Olimb

1200-1230  Pappbytte/pause
1230-1600  Individuell trening skive 17 og 18 

1900-2000  Løpermøte for løpere og foresatte  Ansv: Frode K og Halvard O

Felles styrt trening på skive 17 og 18 i tidsrommet  0900-1200. Tid og skive blir tildelt på standplass ved ankomst.
Åpen individuell trening for de som ønsker det på skive 17 og 18  i tidsrommet 1230-1600

Offisiell treningsdag