Informasjonen ligger her >>>

Utover dette sa TD følgende: Vis hensyn, blir mange i løypene og det er viktig å slippe frem de som kommer bakenfra. Dette vil bli satt ekstra fokus på dette fra TD sin side. Det er også viktig at alle setter seg godt inn i løypelengder – dette kan bli en utfordring for utøverne.

Følgende utøvere fra OSSK er ikke registrert med lisens og må fremvise kvittering i morgen, eller løse inn engangslisens på rennkontoret:

* Mari Lauvhaug Rye
* Mathilde Guldvik
* Maren Wangensteen

Skrevet av NSSF den 06. des 2013