Etter kretstinget blir det vårmøte med bla en orientering fra skiskytterpresident Arne Horten.

Følgende dokumenter vedlagt:
– Endelig innkalling med agenda for kretstinget og det påfølgende vårmøtet.
– Årsberetning
– Gode prestasjoner sesongen 20-21
– Regnskap 2020 og budsjett
– Forslag til ny særkretslov

Til vårmøtet er det lagt ved foreløpig terminliste.
Klubbene bes forberede innspill om kretsrenn og evt andre arrangementer til denne.
Det vil også bli en diskusjon rundt hvordan vi kan øke rekruttering og aktivitet i klubbene.

Terminliste 2020-2021

Endelig Innkalling til årsmøte 2021

Lovnorm OSSK utkast

Årsberetning 2020-21

Årsregnskap 2020

OSSK Prestasjoner – 2020-2021 (1)

Vel møtt!

Skrevet av Hans Tronrud den 20. mai 2021