Innskytingsliste HL

Presiseres at vi har satt opp tid pr løper men:
-Vi jobber med 2-3 løpere samtidig
-Alle løpere må komme min 15min før oppsatt tid KLAR til å skyte.
-Nødvendig ammo utover de magasinene som er ladet opp gis til den/de som er satt opp til å hjelpe til på innskyting.
-Dersom noen løpere får problemer så venter de til slutt og blir tatt i reservetiden.

Dette er et utkast som alle ser igjennom og som vi endrer/»spikrer» på løpermøte på torsdag kveld.

Mvh
Frode Karlsen

Skrevet av NSSF den 18. feb 2014