Innskytingslister for lørdagens sprint følger her. Merk at man skyter inn en og en. 7 min pr utøver, skytematta blir desinfisert (3 min) før neste utøver. Viktig at alle er på plass til rett tid. Akkreditering for ledsagere kommer jeg tilbake til, men disse vil bli jevnt fordelt på team/klubb. Gå gjerne gjennom innskytingslistene da det fort kan være skrivefeil.../eller at jeg har glemt noe..

Innskyting sommer NM 2020 Voss – SPRINT