Den 30. mai 2013, kl 19.00 SÅS sitt klubbhus på Gran.

NSSF kommer og informerer om klubbutvikling

Foredrag om sunn jenteidrett.

 Innkalling, saksliste og blir sendt ut senere.

 

Saker som ønskes behandlet på Tinget må være OSSK i hende innen 20.mai 2013.

Saker som ønskes behandlet sendes til stromsjordet@me.com

 

For OSSK
Terje Strømsjordet
Leder