NSSF kommer og informerer om klubbutvikling

Foredrag om sunn jenteidrett.

 Innkalling, saksliste og blir sendt ut senere.

 

Saker som ønskes behandlet på Tinget må være OSSK i hende innen 20.mai 2013.

Saker som ønskes behandlet sendes til stromsjordet@me.com

 

For OSSK
Terje Strømsjordet
Leder

Skrevet av NSSF den 30. apr 2013