Jentesamling

OSSK inviterer til jentesamling fra nybegynner t.o.m. 16 år i Karidalen, Østre Toten 28.5. Se vedlagte invitasjon! Velkommen :)

Invitasjon jentesamling