Når det gjelder terminliste og samarbeid med langrenn, så forsøker vi hvert år å sette opp en terminliste hvor det er mange hensyn å ta:

  • Terminliste krets skal lages etter at nasjonal terminliste er laget
  • Det skal være flest mulig renn for aldersbestemte klasser
  • Det skal settes opp en cup hvor renn er spredt på arrangørsted og jevnt fordelt utover sesongen
  • Unngå i størst mulig grad å legge renn til samme datoer som langrenn. 

Så håper vi at vi også for neste sesong kan få til en terminliste som gir utøverne størst mulig rom for allsidighet. 

 For dere som har sjekket terminliste i det siste, vil dere se at skiskytterhelga i Skrautvål er samtidig med Bendit Bjerke.  Det er synd for de utøverne som ønsker å være med begge plasser.  Bendit Bjerke lå ikke inne i nasjonal terminliste når vi laget vår.

 

Skrevet av NSSF den 28. jan 2015