Saker som ønskes tatt opp på Tinget sendes elin@vinger.net innen 8. mai.

 

 • Åpning av møtet
 • Godkjenning av fullmakter
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Kretstingets forretningsorden
 • Kretsstyrets årsberetning
 • Godkjenning av regnskap 2013-14
 • Innkomne forslag
 • Fastsettelse av lagskontingent
 • Budsjett for sesongen 2014-15
 • Valg
 • Fastsettelse av sted for neste kretsting

 

 

Velkommen

 

Med hilsen styret i OSSK

v/Elin Bismo Vinger

sekretær

Skrevet av NSSF den 30. apr 2014