Agenda for Kretsting med etterfølgende vårmøte:

Kretsting:

1.       Velkommen

2.       Godkjenning av frammøtte representanter

3.       Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

4.       Velge dirigent, referent  samt to representanter til å underskrive protokollen

5.       Styrets  årsberetning sesong 2015-2016

6.       Regnskap

7.       Budsjett for 2016-2017

8.       Innkomne forslag

9.       Fastsettelse av kontinent

10.   Valg

 

Vårmøte:

1.  Referat fra Forbundstinget

2.  Overnatting i regi av kretsen

3.  Samlinger

4.  Laglederoppgaver

5.  Gullsportcup

6.  Terminliste for 2016-2017

 

 

 

Pr. 2016 er følgende lag medlemmer av Oppland skiskytterkrets:

Nordre Land IL

Vestre Slidre IL

Skjåk IL

Vingrom IL

Skrautvål IL

Øystre Slidre Skiskytterlag

Søndre Ål Sportsklubb

Øystre Slidre IL

Tingelstad Skiskytterklubb

Østre Toten skilag

Tormod Skilag

Gjøvik Skiklubb

Tretten skiskytterklubb

Begna IL

 

Medlemslagene har representasjonsrett etter følgende skala Lover for OSSK

  1. Lag med tre eller færre registrerte lisensutøvere; en – 1 – representanter.
    b. Lag med fire, fem eller seks registrerte lisensutøvere; to – 2 – representanter.
    c. Lag med sju eller flere registrerte lisensutøvere; tre – 3 – representanter.

Representasjonen fra medlemslagene skal være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret i medlemslaget etter fullmakt og meldt særkretsen senest en uke før tinget. 

 

Påmelding til kretstinget sendes kretsstyret v/sekretær Stine Jøranli rjoeran@online.no

 innen 31. mai 2016.

 

Forslag som ønskes behandlet på tinget skal være levert kretsstyret seinest 2 uker før tinget.

 

Eventuelle forslag sendes kretsstyret v/leder Elin Bismo Vinger elin@vinger.net

innen 22.mai  2016.

 

Årsmøte dokumenter vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside.

Skrevet av NSSF den 06. mai 2016