Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt kretsleder senest torsdag 9. mai.

Utøvere som skal ha påskjønnelser får egen innkalling.

Etter tinget blir det et vårmøte med diverse saker – se innkalling.
Jeg gjør oppmerksom på at agenda for vårmøtet kan bli endret.

Denne innkallingen blir sendt til personer som er innmeldt som ledere i respektive klubber i OSSK.

Invitasjon/agenda.

Skrevet av NSSF den 18. apr 2019