Kretsting/Vårmøte

Kretsting og vårmøte ble avholdt i Karidalen 23.5.

Møte ble avholdt med åpning årsmøte å valg av nye styremedlemer, vi ønsker Frode Hagen og Jørn Smidesang velkommen inn i styret.

Innkalling

Protokoll

Valgkomiteens innstilling

 Etter årsmøte ble det utdeling av påskjønnelser til deltager med toppplasseringer internasjonalt og nasjonalt. Dette er noe kretsen kan være stolte av å ha så mange gode representanter ute i verdensklasse.

Liste over utøvere

 Etter utdelinger var vi så heldige å få besøk av Anne Varden og Bjørn Johnsson fra forbundet, som innformerte litt om forbundet sitt arbeid.

Vedlagt Anne sin presentasjon.

Vårmøte ble avholdt til slutt med innformasjon om sesong 2019/20 av kretstyret.

Referat vårmøte