Skrautvål il har lagleder ansvar til helga på NC/NM i Karidalen.
Lagleder: Lars Christensen, tlf: 915 87 081, lars@n2u.no
Det blir ikke kretsopplegg på treningsdagen, Lagleder vil være tilgjengelig 12.00 til 14.00 på stadion og er for øvrig å treffe på telefon. Innskytningslister blir lagt ut så snart lister er tilgjengelige fra arrangør. Skrautvål il stiller på lagledermøte., gir ut relevant info, organiserer innskyting, mens den respektive klubb/Team er ansvarlig for sine løpere under gjennomføringen av selve rennet. Dersom det er løpere som har behov for støtte må dette meldes lagleder i løpet av treningsdagen.
Oppland skiskytterkrets vil prioritere mix stafetten da dette er en NM øvelse. Hvis det er noen utøvere som spesielt ønsker å gå duo-stafett må vi få tilbakemelding om dette.
Ellers vil OSSK være bundet av antall lag vi blir tildelt av arrangør!
Dersom det er noen som ikke ønsker å gå stafett må vi så tidlig som mulig få tilbakemelding, senest innen fredag kl. 18.00.
Mer info finner du her:

http://ostre-toten-skilag.no/p/33157/nm-og-nc-2019?fbclid=IwAR3F5XlBLScIxfml0pGQ9nxxa3lujMI4p9b5j5AIH-kj_qq5PJvAS9IUGZo

Innskytingslister:

 Innskytingslister NC pulje1 fredag karidalen

Innskytingslister NC pulje2 fredag karidalen

Innskytingslister Lørdag pulje1

Innskytingslister Lørdag pulje2

 

 Info ang treningsdagen finnes her: INFO ANG STAFFET:

Vedlagt stafett uttak NM mix stafett og duo stafett 2019. Lagleder for det respektive lag sin oppgave er å organisere innskyting og den praktiske gjennomføringen av stafetten. Jeg sørger for at startnummer og lags-bag er tilstede ved første innskyting. NB! Les godt arrangørens program for innskyting og gjennomføring av stafettene! Følg også med på facebook for endringer. Alle har fått etapper, vi har ingen reserver! Dette blir bra 🙂 http://ostre-toten-skilag.no/p/38944/utoverinformasjon-nc-2019 Stafett lagene er nå lagt ut her: https://live.eqtiming.com/44796#contestants:166422-520020-1-

 

 

 Referat lagledermøte:

TD’s kommentar: husk avtrekks kontroll! Visitasjon på skive 1 etter innskyting. Tom-hylse i geværet medfører gult kort! Hvis du har glemt brikke får du ny ved start. Les vedlagt referat! Jeg stiller på standplass litt før innskyting i morgen. Lags bagen er med! Lykke til og sov godt  

Skrevet av NSSF den 18. feb 2019